8 Comments

Tack för insikten om ”Vi dom bygger landet”

Jag skrev ett inlägg om mina tankar kring detta:

https://open.substack.com/pub/tannistea/p/vilka-bygger-landet?r=24qaz5&utm_medium=ios

Även en intressant insikt gällande att löneökningen snabbt raderas på grund av karensavdrag, framförallt för familjer där föräldrarna ofta blir smittade av barnen och som föder och fostrar nästa generation landsbyggare.

Expand full comment

Fortsätt skriva, känn ditt värde, gör din grej, ord är viktiga, handling och arbete ännu viktigare, och kom ihåg:

"Vi bygger landet

Tillsammans

Ja tillsammans

Är

Vi städet

och hammaren

Ja flamman

För vi

Vi bygger landet

Tillsammans

Tillsammans

Tillsammans

Bygger vi landet

Livet var dag"

ur albumet Arbetaresånger

som släpps Första Maj 2026.

Politik är inte bara att vilja och våga, politik är att verkställa.

Expand full comment

Bra rutet!

Och dessutom:

Vill vi verkligen att kocken går till jobbet när hon bara är lite lös i magen? Eller operationssköterskan när hon bara är lite småfebrig och snorig, och kanske nyser någon gång?

Expand full comment

Jag vill inte det, varken för kockens skull, för operationssköterskans skull och för andras skull. Vi har råd med att människor är hemma när de är sjuka. Vi har råd med arbetstidsförkortning och därigenom människor som har tid för sina medmänniskor, mer om det i en senare artikel. Vi har råd med ett socioekonomiskt hållbart och jämlikt Sverige utan klasslagar och lönestraff.

Expand full comment

Kanske du ska se även mig som lärare som en arbetare . Alla offentliganställda har halkat efter. Det är där skillnaden går idag. Mellan offentlig och privatanställda.

Expand full comment

Mona, läs mitt första svar till dig. Alla människor som av nödvändighet försörjer sig på att sälja sitt arbete är arbetare per definition. Alla arbetssäljarorganisationer vill dock inte tillhöra Landsorganiseringen med tillhörande gemensamma värden. I stället ägnas ofta tid på att vidhålla den kil borgerligheten under tidigt 2000-tal lyckades slå in i den samlade arbetareklassen. Du verkar ägna dig åt att antingen medvetet eller omedvetet bekräfta denna osanna polemik i dina svar och paradoxalt bekräftar du den dikotomi och kil som jag resonerade kring i mitt första svar till dig. Lärare är givetvis arbetssäljare. Arbetare som står lite längre upp i samma snedfördelande hål, och därför bör rikta kraven mot utnyttjarna och utsugarna i stället för att cementera kilen inom arbetareklassen. Det är liksom andemeningen i denna artikel. Slopa karensavdraget. Skrota klasslagen.

Expand full comment

❤️Jättebra skrivet och tänkt! Men glöm inte att den arbetande befolkningen inte bara består av LO facket. Har arbetat som utbildad lärare och bankrådgivare. Många av de manliga facken tjänar skyhögt över sådana som jag. Och då hade jag studielån på flera hundratusen. En ung kille jag känner är snickare. Han tjänar skyhögt på småjobb i villor. Hela rotavdraget rakt ner i fickan också.

Expand full comment

LandsOrganisationen är en organiserande samordning av i förbund organiserade människor med likvärdiga värderingar, målsättningar och viljan till jämlikhet, frihet och sammanhållning. Att det finns arbetande människor med andra värderingar, i andra organiseringar som inte står tillsammans med sina kollegor är en sorgligt förskjuten klasståndpunkt och brist på insikt som straffar var och en över tid, på lång sikt kanske dessa människor inser att Landsorganiseringen som politisk samordning är nödvändig för arbetande människor i vardagen. Att det finns förskolelärare som ser barnskötare som lägre människor, att det finns sjuksköterskor som ser undersköterskor som lägre människor, att det finns tjänstemän som ser samhällsproducerande hårt arbetande människor som lägre människor är ett vittne om den individualistiska själviska kil som konservativa och nyliberala företrädare slagit in som en kil i den breda arbetareklassen för att få människorna inom den klassen att bråka med varandra i stället för att rikta kraven mot utsugarna som tär på arbetande människors samhällsbygge. "Medelklassens" skuldsatta akademiskt utbildade arbetare, som förlorat sin klasståndpunkt, har köpt denna konservativa och nyliberala kil. En kil som därigenom kommer de besuttna utsugarna till gagn, genom att "medelklassens" arbetare ägnar sig åt att slå och bråka på hårt arbetande människor utan akademisk examen och rättfärdigar att arbetareklassens människor ska betala de besuttna utsugarna för att arbeta heltid eller mer, arbeta sig sjuka och vara tacksamma för lönestraff som ökar deras skuldsättning, trots att dessa arvetande människor förädlar värdet av det samhällsbyggande arbetet. Slopa karensen. Skrota klasslagen. Känn din klasståndpunkt.

Expand full comment