1 Comment

nu måste S köra med Sluta skjut argumentet. Sluta privatisera företag som nu är i allas ägo. Priserna blir bara högre och det uppstår brist i verksamheten. Det fungerar i en marknadsekonomin som orsak att höja priset än mer. Vinsten går inte till småföretagare, smådirektörer, utan till de som har pengar i första hand och tjänar mer på just pengar, inte på arbete. Är det inte bättre att alla skattebetalare gör det i stället?

Expand full comment