2 Comments
Comment removed
Expand full comment
author
Oct 21, 2023·edited Oct 21, 2023Author

Ingen israelisk regering kommer acceptera en situation med en judisk minoritet. Därför kommer man aldrig annektera Västbanken och Gaza i nuvarande form - utan en föregående etnisk rensning. Och därför är det realistiska alternativet, i bemärkelsen att det har potential att accepteras av Israel vid rätt omständigheter, en tvåstatslösning.

De flesta arabisktalande med rötter mellan Medelhavet och Jordanfloden definierar sig själva som palestinier. En grupp med en gemensam geografisk härstamning och kollektiv erfarenhet.

Expand full comment
Comment removed
Expand full comment
author

Hej Göran, det jag säger i min ledartext i frågan (https://www.tidningenrorelsen.se/p/israel-haller-i-nyckeln-till-fred) och i poddavsnittet är att det är två folkgrupper i konflikt om samma land. Sionismen må ha uppstått i Europa men var i mycket ett svar på europeisk antisemitism. Men det sionistiska projektet innebar samtidigt att Palestinas existerande arabiska befolkning trängdes undan.

Visst kan man teoretiskt tänka sig olika lösningar, som exempelvis en enstatslösning där judar och palestinier lever tillsammans. Den militärt starkare parten med internationellt erkända gränser Israel har dock inget intresse av att sluta vara en judisk stat, och då faller den tanken. Om inte ett storkrig tvingar Israel till det, och det verkar vara något vi är överens om är en dålig idé.

Så den realistiska möjligheten att här och nu skapa förutsättningar för fred är etablerandet av en palestinsk stat på Västbanken och i Gaza, som kan samverka med Israel utan hot mot sin existens i form av ständigt expanderande israeliska bosättningar.

Expand full comment