4 Comments

Hej.

Det som verkar omöjligt idag kan ske imorgon. Kriget har pågått i 75 år och kommer att fortsätta tills Israel behärskar området till fullo (facts om the ground) så länge det internationella samfundet upprepar Israels rätt till "försvar". Alternativt propagerar vi för det rimliga och mest rättfärdiga istället för det minst onda och ändå utsiktslösa. Och apropå folkgrupp, vad konstituerar palestinierna som ett folk?

Mvh

Expand full comment

Kan man verkligen kalla konflikten " en konflikt mellan två folk"? Israel är en judisk stat araberna innom den staten tillhör enligt vedertagen terminologi inte det judiska folket men är ändå israeler och som sådana alltså palestiniernas motståndare??

Narrativet om folk haltar betänkligt, jude är du med bördsrätt palestinier är du beroende på var du är född eller möjligen dina förfäders härkomst.

Västvärldens våta dröm om tvåstatslösning tar avstamp i att aldrig ifrågasätta legitimiteten av en stat grundad på blodsmystik och etnisk, religiös och kulturell enhet. En stat tillkommen under ett hot om utradering och för vars existens detta hot måste fortsätta för att göra dess statsbildning relevant.

Människorna som bebor området behöver inte ytterligare en stat för ett särskilt folk, ännu en begränsning för vem som har rätt att bo där beroende på stamfäder och religiös uppfattning, fler fiender för att motivera militär kapprustning och nationalism och för säkerhets skull de senaste kärnvapen som grannarna har!

Göran Pilqvist

Siljansnäs

Expand full comment