1 Comment

Har just lyssnat på den utmärkta podden. Men ett par saker saknar jag i Anna Ekströms motiv för varför fr a studieförbundens verksamhet behövs.

Studiecirklar ska inte ställas inför kravet på att förbereda för arbetsmarknaden. Om de gör det så är det förstås bra.

Men väldigt många människor har ett arbete som inte berikar livet, bara plånboken. De, och alla pensionärer, måste också ha rätten till ett rikt liv utanför arbetsdagen. Att odla en liten lott, att förstå ekologi utan att vara naturskyddskonsulent, att kunna laga sin cykel själv eller att kunna använda en smartphone med alla dess vardagsviktiga appar är viktigt för att delta i samhällslivet i bredare mening.

Och i studiecirkeln träffar man andra. Det hjälper till att väva den samhällsväv som gör att demokratin fungerar, som Putnam beskrev det i sin intressanta bok för rätt många år sedan. Och det motverkar ett av vår nutids stora samhällsproblem, den ofrivilliga ensamheten. Till knypplingscirkelns försvar!

Kjell Arvedson

Expand full comment