6 Comments

Laila Abdallah, jag håller helt med dig. Varför är socialdemokraterna inte mer aktiva i Palestinafrågan, och vad ska hända efter kriget? Det måste socialdemokratin ha en tydlig uppfattning om. Vi har fortfarande erkänt Palestina som stat.

Expand full comment
author

Tack för ditt svar, Mia. Jag håller med dig och min text är en uppmaning om att vi måste stå upp och våga ta ställning utifrån våra grundläggande värderingar inom socialdemokratin. Jag tror rädslan för konfliktens komplexitet gör att många undviker att prata om det. Men vi måste våga prata, och inte vara tysta, annars hittar vi aldrig fram till en lösning.

Expand full comment
Jan 13Liked by Laila Abdallah

Fortsätt kämpa på, rättvisan kan vinna till slut.

Zionisterna är rädda i dag, deras illdåd kommer upp i ljuset.

Expand full comment
Jan 11Liked by Laila Abdallah

De europeiska illdåden mot den judiska befolkningen i Europa har tyvärr givit den israeliska staten carte blanche i Palestina.

Men i denna fråga förhåller sig den svenska socialdemokratin på samma sätt som när det gäller krig och fred: traskar efter USA och bräker som ett litet lamm:

- Vi är med, vi är med!

(efter H Pinter)

Expand full comment
author

Tack, Tom! Ja, det var just detta "carte blanche" som jag ville påpeka och att det i slutändan kommer drabba oss själva om vi sätter våra grundläggande mänskliga rättigheter ur spel.

Expand full comment
RemovedJan 11Liked by Laila Abdallah
Comment removed
Expand full comment
author

Ja, jag håller med, Göran. Men vi ska se det i ljuset av det jag beskriver om Hasbara, den israeliska propagandan. Det ger åtminstone en förklaring.

Expand full comment