2 Comments
Oct 29, 2021Liked by Peter Gustavsson, Veronica Palm

Mycket spännande initiativ! Jag tänker att delar av samtalet om den internationella politiken har minskat i samma förändring som ni beskriver. Har ni resonerat något kring det i er ”Rörelsen”-kontext?

Expand full comment
author

Hej Mathias och tack för de vänliga orden!

Visst har du rätt i att samtalet om den internationella politiken avtagit. Delvis som en konsekvens av politiska beslut i och med att informationsanslagen för biståndsprojekt slopats, men framför allt därför att vi själva alltför sällan lyfter blicken för att prata om hur vi vinner världen för de socialdemokratiska värderingarna.

Som du kan se har vi redan inledningsvis tagit med en text om det tyska valet och vad det säger om förutsättningarna för europeisk socialdemokrati på 20-talet, och den formen av utblickar vill vi fortsätta med. Det vore också väldigt roligt att diskutera mer idémässigt kring utvecklingsbiståndet, handelsfrågor och internationella konflikter, såväl på ledarplats som inom debatt och kultursidor. Vi tar gärna emot inspel!

Expand full comment