2 Comments
Feb 24, 2023Liked by Peter Gustavsson

Bra skrivet! S behöver mer av visioner och reformer förutom att bli en folkrörelse. 👍🇺🇦🌹

Expand full comment

Staten behöver ta ledning för penningskapandet också och ta tillbaka detta från bankerna genom att staten börjar gå med underskott. Underskott är ett positivt fenomen även om det låter skrämmande för många. https://www.redjustice.net/underskott

Expand full comment