7 Comments
May 30, 2023Liked by Peter Gustavsson

Det folk inte tror skulle kunna hända i Sverige håller på att hända. Minns demonteringen av demokratin, folkrörelsen i Tyskland under 30- talet. Och betänk att Socialdemokratin har rört sig till höger vilket är ett slag i ansiktet på arbetare. Arbetares villkor försämrades. Socialdemokraterna anpassade sin politik för att kunna behålla medelklassen, delar av övre skiktet. Så besvikna Socialdemokrater i LO-leden gick över till SD. Men SD är ju inget arbetarvänligt parti trots att man vänt sig till arbetare direkt med sin missnöjespolitik. Arbetarna blev dubbelt blåsta på konfekten. SD är Svenskt Näringslivs megafoner numera. Att arbetare fortfarande röstar på SD är för mig en gåta. Men det finns ju en del falsk löftespolitik i SD som fortfarande drar. SD:s Migrationspolitik är den mest dragande magneten.

Så ska utvecklingen hindras krävs det ett återtåg mot vänster för Socialdemokratin. Något annat gäller inte. Toppskiktet i Socialdemokraterna måste börja inse det. Och ställa sig på barrikaderna med arbetarna igen! Minns Ådalen -31!

Expand full comment
May 22, 2023Liked by Peter Gustavsson

Jag får ännu mer ont i magen när jag ser den här listan som stämmer överens med den riktning SD fått med sig M, KD och ev. L på. Den här listan måste tas upp överallt i så många sammanhang som möjligt. Många av förslagen drabbar direkt enskilda och hushållen samt deras arbetsrätt och det är vår sak att nu ta upp våra punkter - våga visa upp oss på så många olika sätt vi bara kan. Det finns ytterst få mediekanaler kvar för S, V och MP och då återstår att påverka via traditionella metoder som dörrknackning, torgmöten, demonstrationer, föreningsverksamheter med mera.

Expand full comment
May 23, 2023Liked by Peter Gustavsson

Usch låter inte bra, jag undrar, om folk egentligen vet vad SD, vill. säkert inte många tror att 90 procent av deras väljare röstar på dom pga av invandringen, o en del, blev lurade, för de gick på de med bensinen usch, tror ju inte att folket i dag vill tillbaka till 1930 talet,

Expand full comment

Jag vill se en förändring i vår "folkrörelsedemokrati" eftersom att vi idag egentligen inte har en som fungerar. Så länge vi inte genomgår en demokratisering kommer inte heller folkrörelsedemokratin att faktiskt kunna försvaras.

Vi i arbetarrörelsen lider idag av konsekvenserna från att makten i våra organisationer har centraliserats och tagits bort från fotfolket. Den facklig-politiska samverkan är helt enkelt inte förankrad bland medlemmarna längre. S-föreningar på arbetsplatser och avdelningar finns inge kvar i samma utsträckning alls. Vid det här laget kommer på tryckning om att ha med S eller SSU på konferenser ovanifrån. Att man inte har med sig medlemmarna innebär i praktiken att det kommer vara otroligt svårt att faktiskt också mobilisera medlemmarna emot högerns offensiv när dem t.ex vill stoppa partidonationer. Rent formellt har vi demokrati i fackföreningarna men i praktiken är den centraliserad och de som styr ser ofta till att de får fortsätta göra det.

Även S lider av toppstyre och att man driver en politik som medlemmarna uppenbarligen inte vill ha, något som nog är nära sammankopplat till att den facklig-politiska samverkan förfallit. När man skrev på JÖKen så förlorade man 15 000 medlemmar, och det verkar inte S har brytt sig om. Flertalet av dem som lämnar är även arbetare, hela S-föreningar knutna till LO-förbunds avdelningar la ner för att man helt enkelt inte kunde försvara LAS-försämringar eller marknadshyror. Kollar man på de som är nominerade till SSUs förbundsstyrelse till årets kongress är det enbart två eller tre som faktiskt arbetar, men de flesta som ställer upp är "politiska sekreterare", "ombudsmän" eller "verksamhets assistent" på fackföreningskontor.

Under 90-talet och början av 00-talet fanns det ändå många fackliga och socialdemokrater som förstod vart utvecklingen var på väg och bröt sig ur för att ta avstamp i fotfolket. En förnyelse i arbetarrörelsen utan karriärister. Arbetarlistan, Oberoende Socialdemokraten, Folkdemokraterna, SAFE, Föreningen Uppror och så vidare. Det är synd att det finns så lite tillgängligt om dessa organisationer och varför det gick som det gick. Värdefulla lärdomar i dessa tider.

Expand full comment

Dom vill slå undan fötterna på vår demokrati. Det ska inte finnas valmöjligheter, tydligen. Detta måste motarbetas genom att komuniceras. Inte bara ATT t ex PRO är hotat, utan vad det INNEBÄR för dej och mej. SD är ett hemskt parti men dom är duktiga retoriker, tyvärr

Expand full comment

De fullbordar bara skjutandet av de tidigare av S och Högern skadeskjutna organisationerna.

Så länge men fortsätter att trakassera och hindra aktivism och oliktänkande från den rådande katekesen kommer dessa organisationer aldrig återfå sin slagkraft och de enda de kommer gynna i det stora hela och långsiktigt är vissa individers egna avancemang och maktbegär och deras rosaskimrande syn på verkligheten.

Så nya organisationer behöver födas med det mål man tidigare hade och nya som man verkligen kommer att kämpa för och ha både hårda krav och visioner kring.

Jag kan ha fel men det jag ser är en seg massa som stannar kvar av slentrian och att många längtar efter någonting nytt och äkta. Frågan är bara hur långt det är tills botten går ur det hela och om borgarna vet vilken vrede det kommer släppa lös när man frigörs från de gamla organisatoriska bojorna och sen bara fortsätter slåss för sin frihet. Det går inte att bygga en fasciststat på ett korthus lika lite som det går att ha en ”fungerade” kapitalism utan återkommande krig och ”ekonomiska störningar” frågan handlar alltid om hur länge det tar innan det bryter ihop och vad som blir den tändande gnistan. Hur många svek som det SEKO gjorde mot lokförarna tål rörelsen. Hur många gånger kan Hyresgästföreningen skriva på fina avtal som direkt utnyttjas av utsugarna och acceptera vedervärdiga hyreshöjningar på sitt lyxkontor innan organisationen imploderar av den vrede som man hotar att kanalisera för bättre villkor men aldrig gör. Osv osv

Rörelser skapas bland annat för att motverka rädslan av förändring.

Jag hoppas jag har fel men om de gamla lejonen inte besätter kommandohöjderna kommer andra göra det i det korta och långa loppet.

Expand full comment