7 Comments

Regeringar ska granskas. Den regeringskonstruktion som vi nu har är inte brukbar. En regering som är beroende av SD, som genom att inte sitta i regeringen inte behöver ta ansvar, utan lämnar i sina beställningssedlar och när det passar sätter sig på läktaren.. Sverige har ingen fullt ut fungerande regering. Jag stödjer de som betonar att det socialdemokratiska partiet måste självt renoveras. Åtta år av en (s)-ledd regering ska också ställas till svars för morden, som gör livet otryggare för oss alla.

(s)-ledningen kunde inte heller regera fullt ut. (mp) i regeringen och (c) utanför borgade inte för ett effektivt regerande. Så till min poäng: jag har länge sagt att vi behöver en blocköverskridande regering med en mycket stabil majoritet bakom sig. Inte partier utanför en regering, som producerar beställningssedlar. Två mandatperioder, som behövs för att rusta upp Sverige. Sedan återgår man till en ädel kamp om väljarna igen. Naivt? Ja, kom igen med något bättre! Som det nu är fungerar inte vårt parlamentariska system.

Expand full comment

Det här övertygar inte. Det är uppenbart att det finns en koppling mellan migration och brottslighet (och mellan migration och ekonomisk ojämlikhet). Den migrationspolitik som fördes innan 2015 hade stora konsekvenser (både positiva och negativa). Vill du argumentera för att den inte bidrog till att brottsligheten ökade behöver du mer belägg än att det också finns en korrelation med ojämlikhet.

Expand full comment